Cyrsiau 
Dosbarth9Y 2012Mae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwn
CYMRAEG / WELSHMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
SAESNEG / ENGLISHMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
MATHEMATEG / MATHEMATICSMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
GWYDDONIAETH / SCIENCEMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
ADDYSG GORFFOROL / PHYSICAL EDUCATIONMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
ADDYSG GREFYDDOL / RELIGIOUS EDUCATIONMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
ALMAENEG / GERMANMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
CELF / ARTMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
CERDD / MUSICMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
DAEARYDDIAETH / GEOGRAPHYMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
FFRANGEG / FRENCHMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
HANES / HISTORYMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
TECHNOLEG GWYBODAETH / INFORMATION TECHNOLOGYMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
TECHNOLEG / TECHNOLOGYMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth