Cyrsiau 
ADDYSG GORFFOROL/PHYSICAL EDUCATIONMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
ADDYSG GREFYDDOL/RELIGIOUS EDUCATIONMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
ALMAENEG/GERMANMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
BUSNES CYMHWYSOL/APPLIED BUSINESSMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
BYWYDEG/BIOLOGYMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
CELF/ARTMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
CEMEG/CHEMISTRYMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
CERDD/MUSICMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
CYFRAITH/LAWMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
CYMRAEG/WELSHMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
Cymdeithaseg A2 - Anghydraddoldeb Cymdeithasol / Sociology - Social Inequality - CynnalMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwn
Cymdeithaseg 2 - Deall Trosedd :: Sociology 2 - Understanding Crime - Cynnal
DAEARYDDIAETH/GEOGRAPHYMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
DRAMA/DRAMAMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
ECONOMEG/ECONOMICSMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
ELECTRONEG/ELECTRONICSMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
FFISEG/PHYSICSMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
FFRANGEG/FRENCHMae'r cwrs hwn yn gadael gwesteion i mewnMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
HANES/HISTORYMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
IECHYD A GOFAL/HEALTH AND SOCIAL CAREMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
MATHEMATEG/MATHEMATICSMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
SAESNEG/ENGLISHMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
Seicoleg / Psychology
TECHNOLEG GWYBODAETH/INFORMATION TECHNOLOGYMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
TECHNOLEG/TECHNOLOGYMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth
TEITHIO A THWRISTIAETH/TRAVEL AND TOURISMMae angen allwedd cofrestru ar gyfer y cwrs hwnGwybodaeth